Runo & lava ideahaku

Ideahaku on päättynyt! Määräaikaan mennessä saimme kolmetoista ehdotusta, joista mukaan Runo & lava -hankkeeseen valittiin neljä. Kaikille ehdotuksen lähettäneille on jo ilmoitettu valinnoista. Kiitämme osallistumisesta!

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Oletko runoilija tai runoilijoiden ryhmä, jota kiinnostaa poikkitaiteellisen häröilyn työstäminen yleisölle?
Oletko muun alan ammattitaiteilija, joka haluaisi kokeilla yhteisesityksen tekoa parin nykyrunoilijan kanssa?

Oletko jo miettinyt tämän kaltaista esitystä, mutta et ole vielä löytänyt tilaisuutta sen toteuttamiseen?

2021 on Runoviikko-festivaalin 20-vuotisjuhlavuosi, ja sen kunniaksi avaamme ideahaun uusille, erityisesti näyttämölle suunnitelluille monitaiteisille runoesityksille.

Ideahaun tarkoitus on saada festivaalille 5.-14.11.2021 2-5 kantaesitystä.
Jos tämä kiinnostaa, niin tilaa Runoviikon ideahakuohje osoitteesta runoviikko.ry@gmail.com. Lähetämme ensimmäiset hakuohjeet viimeistään maanantaina 8.2.

Ideoilta edellytämme, että:

– kyseessä on kantaesitys. Teosta ei ole aiemmin esitetty yleisölle, eikä kyseessä ole myöskään aiemman teoksen tunnistettava sovitus. Yhteyksistä tai viittauksista aiempiin teoksiin on mainittava teossuunnitelmassa.
– esitys yhdistää runoutta ja muita taiteenlajeja
– runoilija tai runoilijat osallistuvat tavalla tai toisella itse esitykseen. Pelkkä käsikirjoitus tai innoitus eivät riitä runoilijan osuudeksi.
– runot ja muut esityksen ainekset ovat työryhmän jäsenten omaa tekoa, ja ainakin pääosin esitystä varten valmistettua. Lausuntaesitykset ja vanhojen esitysten uudelleen lämmittelyt siis rajataan pois.
– esitys on toteutettavissa Turussa Barker-teatterin tai sitä vastaavissa tiloissa Runoviikko-festivaalin aikana. Muualle suunnitelluissa paikkasidonnaisissa teoksissa tekijöiden on varmistettava esityspaikan saatavuus ja soveltuvuus yleisötapahtumalle.
– esityksen kesto on 20-50 minuuttia
ideahakuun osallistutaan palauttamalla hakuohjeen mukainen kirjallinen hakemus Runoviikon sähköpostiin runoviikko.ry@gmail.com viimeistään maanantaina 1.3.2021.

Runoviikko ry tarjoaa esityksille:

– esitystilan Barker-teatterissa pe 12. tai la 13.11.2021. Lopullinen päivä sovitaan myöhemmin.
– mahdollisuuden viimeiseen harjoitukseen / läpimenoon em. tilassa to 11. tai pe 12.11.
– tilaan liittyvän normaalin teatterin esitystekniikan ja teknikon.
– markkinointia ja viestintää Runoviikon omien kanavien kautta, eli Facebook, Instagram, Youtube, festivaalin kotisivut sekä mahdollisesti painettu ohjelmalehti. Markkinointi toteutetaan yhteistyössä työryhmän kanssa ja työryhmä toimittaa Runoviikolle siihen tarvittavat kuvat, linkit ja muun tiedotusmateriaalin.

Runoviikko ry osallistuu matkakuluihin ja majoitukseen erikseen sovittavalla tavalla ja summalla. Ideahaun esiintyjille tarjotaan kuitenkin vähintään samat matka- ja majoitusmahdollisuudet kuin muillekin festivaalin esiintyjille.

Runoviikko ry tarjoaa työryhmälle ammattitaitoista tukea esityksen tuotantotyöhön, jotta esitys toteutuu sovitusti, aikataulussa ja hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti. Runoviikko ry on varannut n. 1000€ tuotantotukea / valittu esitys / työryhmä. Tähän eivät sisälly matka- ja majoituskulut. Tämä tuki voidaan maksaa kulukorvauksina tai esiintymispalkkioina sopimuksen mukaan. Lopullinen summa ja sen kohdentaminen täsmennetään neuvottelussa työryhmän kanssa. Mukaan valittujen työryhmien kanssa tehdään valintojen jälkeen alustavat esityssopimukset, joita työryhmät voivat käyttää hakiessaan teosten valmistamiseen lisärahoitusta esim. Taiken alueiden hausta (deadline 15.3.).

Kustannusarvioon pitää sisällyttää kaikki Turussa tapahtuvasta kantaesityksestä koituvat kulut sekä toive työryhmän esiintymispalkkioista.
Kustannusarvioon kannattaa kirjata erikseen myös esitykselle välttämättömät valmisteluvaiheen kulut, kuten mahdolliset äänitteiden, videoiden, puvustuksen tai rekvisiitan kulut.
Kustannusarviossa ei tarvitse huomioida esitystilan tilavuokria Turussa eikä normaalin teatteritekniikan kuluja, kuten valo- ja ääniteknikkojen palkkioita, jos esitys voidaan toteuttaa Barker-teatterin tiloissa.

Ideahaun ehdotukset käydään läpi Runoviikon sekä teatteri- ja tanssitaiteen asiantuntijoiden kanssa, ja mukaan valituille työryhmille ilmoitetaan päätöksistä viimeistään maanantaina 8.3. Jos kiinnostavissa ehdotuksissa on valintaan vaikuttavia epäselvyyksiä, voimme olla yhteydessä hakulomakkeessa ilmoitettuun vastuuhenkilöön jo aikaisemminkin.

Kaikille ehdotuksensa määräaikaan mennessä lähettäneille ilmoitetaan myös tällä kertaa valitsematta jäämisestä, mutta ehdotuksille ei voida antaa enempää palautetta eikä valitsematta jättämisiä erikseen perustella.

Tämän ideahaun kautta valittavat esitykset ovat tietysti vain osa ensi marraskuun festivaalin ohjelmistoa. Kuten ennenkin, etsimme ja valitsemme mukaan yksittäisiä runoilijoita ja esiintyjäryhmiä normaalien esityspalkkioiden ja kulukorvausten puitteissa. Runoesityksiä kannattaa siis tarjota meille edelleen kevään mittaan, vaikka ne eivät tämän ideahaun raameihin sopisikaan. Otamme edelleen myös itse yhteyttä runoilijoihin kevään ja kesän aikana.